Vacature

Het ‘Festina Lente Project’ is een initiatief van de Thomas More Hogeschool, in het leven geroepen door psychisch kwetsbare mensen die het ‘Oriënterend basistraject ervaringswerker binnen de GGZ’ gevolgd hebben. In de loop van dit oriënterende basistraject hebben ze geleerd om van hun klacht een kracht te maken, middels het ‘Festina Lente Project’ hopen ze een en ander tot expressie te kunnen/mogen brengen. Dit kunnen ze echter niet alleen, Thomas More Hogeschool heeft dan ook besloten om hen daarin te faciliteren. Het ‘Festina Lente Project’ staat open voor al wie zich kan vinden in de hieronder beschreven missie, uw creatieve participatie zeer welkom.

Filosofie

Het ‘Festina Lente Project’ kent een procesfilosofische signature, hierin hoeven we geen expert te zijn dan wel laten we ons leiden door het nobele studiewerk van velen. Hierbinnen lichten we het panarchisme op, dit wil zeggen dat elke participant vrij is om zijn/haar wereld te vormen zonder verstorende inmenging van anderen. De participanten zijn tijdens dit ervaringsgerichte spel ook vrij om regelmatig van wereldbeeld te wisselen zonder van locatie te verhuizen, op deze manier wordt niemand gedwongen tot deze of gene wereld. De verwachting is dat verschillende wereldbeelden zich zullen ontvouwen, eerder logisch als resultaat van dit organische spelconcept. Het ‘Festina Lente Project’ is echter niet louter fantasie om de fantasie, het wil gebaseerd zijn op degelijke grondvesten waardoor we al doende leren. Anders gezegd, zowel de spelende als lerende mens staat centraal binnen het ‘Festina Lente Project’.

Innovatie

Het ‘Festina Lente Project’ wil vooral een sociaal innovatief project zijn, toekomstgericht en maatschappijrelevant. Participanten worden op een speelse manier uitgedaagd om hun verbeeldingskracht te gebruiken, rekeninghoudend met maatschappelijke trends en valkuilen. Doch niet limitatief, als benchmark maken we gebruik van een General Problem Solver (GPS) zoals bedacht door Simon, Newell en Shaw. Het principe is eenvoudig, visualiseer naar keuze een toekomstige wereld en zoek dan naar operatoren die het bijhorende transformatieproces (van A naar B) kunnen versnellen. In de loop van dit proces zullen we geconfronteerd worden met tal van obstakels, deze trachten we stuk voor stuk een oplossing te bieden zodat het gewenste wereldbeeld steeds manifester wordt. De participant speelt dit innovatieve spel alleen of co-creatief, ook verschillende rollen zijn mogelijk. Festina lente, haast u langzaam.

Respect

Het ‘Festina Lente Project’ verdient ons diepste respect, niet in het minst omdat het gedragen wordt door psychisch kwetsbare mensen die ondanks alles toch nog een rol van betekenis willen spelen. Thomas More Hogeschool krijgt hierdoor ook een unieke kans om – een trend in volle opmars – de vermaatschappelijking van de GGZ een handje te helpen. En sterker, het ‘Festina Lente Project’ sluit perfect aan bij het gedachtegoed van Thomas More, ook zijn werk plaatsen we in de schijnwerpers. Vooral het speelse karakter van dit innovatieve leerconcept spreekt ons bijzonder aan, het getuigt van een diepzinniger doordachtheid die pas transparant wordt tijdens het spelen. Participanten zijn ten allen tijde vrij om in te stappen, of uit te stappen. Thomas More waardeert alle rollen en talenten, het is leren en groeien binnen een multidisciplinair/evolutionair kader. Ervaring leert en oefening baart kunst, dat is het motto.

Praktisch

Het ‘Festina Lente Project’ wordt gecoördineerd door Veerle Jacobs en Geert Van Reusel. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap, niet enkel zijn Veerle en Geert gerespecteerde waarden binnen Thomas More maar ze zijn ook psychisch kwetsbaar. Als moderators zullen ze bijgestaan worden door ervaringswerkers uit de opleiding 2017-2018 en 2018-2019. Thomas More faciliteert door in de eerste plaats een vast lokaal ter beschikking te stellen, dit beschouwen we als het centrum van waaruit deelprojecten uitgerold zullen worden. Dit doen we steeds in overleg in een sfeer van veiligheid, methodisch kiezen we voor een ervaringsgerichte ‘open dialoog‘ aanpak. Verder zullen we geplande activiteiten faciliteren met de mensen en middelen binnen onze school. Het ‘Festina Lente Project’ start als een pilootproject waartoe elk student wordt gecharmeerd, psychisch kwetsbare mensen helpen graag.

Interesse

Onze welgemeende ambitie is om finaal van het ‘Festina Lente Project’ een WIN-WIN operatie te maken, als een bijzondere vrucht van onze opleiding ‘Oriënterend basistraject ervaringswerker binnen de GGZ’. In zekere zin kunnen we het ‘Festina Lente Project’ ook zien als het vervolg op dit basistraject, zij het toegankelijk voor veel meer mensen dan louter de doelgroep. Hoe dan ook, momenteel zoeken we naar vrijwilligers die willen helpen bij de lancering, dit vergt structuur en degelijke voorbereiding. Geïnteresseerden contacteren Veerle of Geert, middels een persoonlijk gesprek evalueren we graag uw gewenste rol binnen het ‘Festina Lente Project’. Iedereen is van harte welkom.

voetnoot, deze vacature is slechts te zien als een opdracht binnen de opleiding

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s