Reflecties

De notulen per les sporen aan tot diepgaander introspectie, dit is een individueel proces dat inherent leidt tot steeds meer bewustwording volgens ieders psychische draagkracht, ritme, competenties en/of interesses. Voor de cursus geldt dat de herstelgedachte centraal staat maar de visie daarop, of hoe we die gedachte tot expressie brengen, kan voor elke cursist anders zijn. Ieder heeft zijn/haar referentiekader bij aanvang, dit kader kan echter ook drastisch wijzigen naarmate nieuwe elementen en/of inzichten worden geïntegreerd. Wat dit specifiek voor mezelf wil zeggen tracht ik gaandeweg duidelijker te maken, tevens een getuigenis van het doorlopen leer- en/of groeiproces.

Eigenheid

Voor m’n reflecties acht ik het raadzaam om eerst een beeld mee te geven over m’n geaardheid, dit laat toe om de inhoud en de symptomen beter in hun haast onlosmakelijk verband te zien. In de woorden van wikipedia, mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis worden volledig in beslag genomen door hun tekortkomingen. Ze vormen enkel relaties met anderen als ze ervan overtuigd zijn dat ze niet afgewezen zullen worden. Verlating en afwijzing is voor mensen met OPS vaak dermate pijnlijk dat ze er nog liever voor kiezen om eenzaam te zijn dan dat ze proberen contacten aan te gaan. Mensen met OPS kunnen de volgende kenmerken vertonen:

 • Overgevoeligheid voor afwijzing/kritiek
 • Zelfopgelegd sociaal isolement
 • Extreme verlegenheid of angst in sociale situaties, al heeft men een sterk verlangen naar hechte relaties
 • Vermijden van lichamelijk contact omdat dit in verband gebracht wordt met onaangename of pijnlijke prikkels
 • Gevoelens van onbekwaamheid
 • Een extreem laag zelfbeeld
 • Zelfhaat
 • Wantrouwig naar anderen toe
 • Emotioneel afstandelijk wat betreft intimiteit
 • Uiterst zelfbewust
 • Zelfkritisch over hun problemen met betrekking tot anderen
 • Problemen in het beroepsmatig functioneren
 • Zichzelf beschouwen als eenzaam, al vinden anderen de relatie met de OPS-lijder misschien wel zinvol
 • Gevoelens van minderwaardigheid naar anderen toe
 • Het gebruiken van fantasie als een vorm van escapisme om zo pijnlijke gedachten te stoppen
 • In extreme gevallen soms agorafobie

Worsteling

Voor de weerspiegeling van het doorlopen leer- en/of groeiproces heb ik gekozen voor een strategisch doordachte opbouw, voorzichtigheidshalve vertrekkend met een ‘must read’ die de lezer oriëntatie geeft. In het verlengde geef ik een collage aan triggers ‘voor elk wat wils’ die, sterk afhankelijk van de eigen copingstijl, kunnen helpen om m’n worsteling beter te begrijpen. Ik laat het echter vrij aan de lezer om deze worsteling (tussenstuk) volledig te lezen of onmiddellijk over te gaan tot een voor mij cruciaal inzicht, namelijk de paradoxale verklaring dat GGZ-richtlijnen ook een aantal stoornissen in de hand kunnen werken. Hierna recapituleer ik met aanvullend m’n aspiraties.

Aanvullend

In theorie kunnen we wellicht nog oneindig doorgaan met het schrijven van reflecties, dit zou misschien kunnen betekenen dat we de geschiedenis herschrijven en tot de ontnuchterende vaststelling komen dat het allemaal al eens geschreven werd. De reflecties vormen het belangrijkste deel van de portfolio, het is van hieruit dat ik finaal tot een synthese kom. Tussen de synthese en de reflecties bestaat een wisselwerking, vooral voor wie dit alles als een werkdocument wil beschouwen. In het verlengde treft u nog aanvullende elementen, zoals (1) m’n professionele loopbaan, (2) een chronologisch verslag trajectcoach, (3) de werkveldverkenning en (4) een vacature.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s