Preludium

Een preludium is een instrumentale compositie, zonder een vastliggende vorm. Oorspronkelijk was het een soort improvisatie die vlak voor het echte werk werd gespeeld, enerzijds als opwarmer voor de speler, anderzijds om het instrument te stemmen. Met deze intro komen we direct in de sfeer, in de eerste plaats randinformatie over de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, gevolgd door een korte GGZ-historiek, therapeutische aanbevelingen en een toepasselijke reactie daarop. Ik begin alvast met excuses voor wie nog niet vertrouwd is met de herstelgedachte, deze portfolio bevat immers ethisch gevoelige informatie die ook de emotie kan beroeren.

Kenmerken

De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis wordt vooral gekenmerkt door overgevoeligheid voor afwijzing/kritiek, zelfopgelegd sociaal isolement, gevoel van minderwaardigheid, zelfbewustheid, laag zelfbeeld, zelfhaat, escapisme, eenzaamheid, emotionele afstandelijkheid en zoveel meer waarover we kunnen lezen in de vakliteratuur. Voor nu beperk ik me echter tot onderstaand schema, hierin worden een aantal subtypes beschreven die ook de grondslag vormen voor deze portfolio.

Historiek

Onderhavig treft u therapeutische aanbevelingen tengevolge een psychotechnisch onderzoek, hiermee kon ik via VDAB terecht bij GTB wat geleid heeft tot inbedding in een zogeheten TAZ-project. De betrokken partners waren Levanto, VAGGA en VZW De Link waar ik stage liep, hierna werd ik ‘niet toeleidbaar tot de arbeidsmarkt’ verklaard. Al doende kwam ik steeds meer te weten over de nieuwe GGZ, HEEPsychosenet, artikel 107, S@RA, WRAP, OGGPAOPWEGG, HerstelacademieKennisplein Ervaringsdeskundigheid, Ups&DownsThomas More en zoveel meer. Onderstaande aanbevelingen zijn van toepassing op mezelf en bedoeld voor GGZ-hulpverleners:

 • Gebruik beknopte verbale instructies en leg therapeutische taken uit in zo weinig mogelijk woorden.
 • Het gebruik van visuele aanwijzingen en modellering kan Werner’s aandachtsfocus versterken.
 • Aangezien het waarschijnlijk is dat zijn emoties interfereren met zijn cognitieve verwerking, zijn interventies – gericht op het verlichten van zijn emotionele stress – geïndiceerd met het oog op het verminderen van zijn negatieve gevoelens.
 • De majeure depressie, die door het MCMI-III profiel gesuggereerd wordt, kan gedrags- en cognitieve gedragstherapie vereisen, alsook anti-depressiva.
 • Zijn dysthyme ‘slachtoffer-attitude’ dient binnen de behandeling aangepakt te worden door middel van cognitieve gedragstherapeutische technieken.
 • Er moet hem inzicht bijgebracht worden in hoe zijn wereldbeeld een zelfwaarmakende voorspelling creëert.
 • Werner dient positieve manieren te leren over hoe hij beter kan omgaan met stress, angst en situationele eisen.
 • Stressbeheersingstechnieken zoals biofeedback, meditatie en spierontspanning kunnen hem helpen om zijn fysieke arousal te verminderen.
 • De therapeut dient Werner’s excuses en rationalisaties niet te accepteren, aangezien Werner zich dient te realiseren dat zijn rebellerende houding en zijn “ja,maar”-attitude zelfondermijnend is.
 • Onderliggende problemen op vlak van woede en controle dienen direct aangepakt te worden.
 • Help hem bij het zich meer leren hechten aan zijn gevoelens en die van anderen, zodat hij sociale situaties op een meer adequate manier kan begrijpen en hij zich emotioneel verbonden kan voelen met zichzelf en anderen.
 • Versterk zijn begripsvermogen in hoe anderen denken en zich voelen door middel van emotionele en cognitieve gedragstherapeuthische technieken, waaronder rollenspel en psychodrama.
 • Aangezien hij anderen de schuld geeft voor zijn problemen, dient de therapeut hem aan te moedigen om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn acties en hem niet toe te staan om te hervallen in een slachtofferattitude.
 • Aangezien hij overkomt als een sociaal vreemd iemand, is het raadzaam zijn sociaal begrip en relationele vaardigheden te versterken, in combinatie met empathietraining.
 • Zijn ongewone gedrags- en gedachtepatronen moeten eveneens aangepakt worden.

Eigenheid

Deze aanbevelingen dienen als benchmark, inhoudelijk waardevol maar plaats er ook m’n ongewone bedenkingen bij.  En zo begint deze portfolio op een OPS-maat gesneden manier, voor het waarom neem ik u graag even mee op excursie. In deze synthese (1) een macro-beschouwing, (2) een interludium en (3) een micro-beschouwing die voeding geven aan (4) een eindpresentatie. Hierna volgen (5) m’n aspiraties en tot slot (6) een postludium. Dit alles wordt geflankeerd met varia, zijnde (1) indicatie van de opdracht, (2) reflecties, (3) m’n professionele loopbaan, (4) chronologisch verslag trajectcoach, (5) de werkveldverkenningen en (6) een bijzondere vacature die slechts het nederige hart van menig ervaringsdeskundige verwarmen wil. Het samenspel van al deze elementen wil leiden tot een harmonieus geheel, tevens een oprechte uitnodiging tot diepgaander reflectie, elaboratie en co-creatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s