Angst

De opleiding werd geflankeerd door verschillende oefeningen, zo was er bijvoorbeeld ‘angst in het zakje’ waarbij elke cursist een actuele angst moest benoemen om later in het traject te herevalueren. Mijn angst heb ik benoemd als WOIII, de reden daartoe tracht ik hier zo beknopt mogelijk te omschrijven. Anders gezegd, triggers kunnen een zoek- en/of herstelproces op gang brengen maar ons ook confronteren met potentiële toekomstscenario’s die we als minder prettig percipiëren, zelfs dermate angstig maken waardoor ze mi ook een zware impact kunnen hebben op ons denken, doen en laten. De wijze hoe we hiermee omspringen is afhankelijk van ieders individuele copingstijl.

Context

Als we de menselijke geschiedenis beschouwen dan worden we geconfronteerd met een pad van verschrikking, oorlogen en tumult maar ook met een onderliggend groeiend ethisch besef, zo was vierendelen ooit normaal maar niet meer van deze tijd. Tegelijk leven we in een hoofdzakelijk geldgedreven wereld, in metaforische zin vergelijkbaar met een levensecht monopolyspel waarin geld, macht en/of bezitsdrang dominant zijn. Vanuit deze context beperk ik me in onderstaande visualisatie tot pakweg de laatste 100 jaar, een periode waarin WOI en WOII hebben plaatsgevonden met de indringende vraag wat het morgen wordt – mijn angst in het zakje. Dit beeld vervolledig ik met het concept monetaire reset, dit is een verzamelnaam voor tal van economisch verantwoorde maatregelen die een antwoord kunnen bieden op een reeks monetaire verzuchtingen zoals we die allen kennen.

Innovatie

Onderhavig vernauw ik het beeld tot het hedendaagse tijdsgewricht zonder de geschiedenis buitenspel te zetten, het weerspiegelt een dynamiek waarvan de uitkomst moeilijk voorspelbaar is. Het idee van een monetaire reset wordt hier benoemd als een neutraliserende attractor omwille van het zowel tijdloze als neutrale kenmerk. Het aangeboden denkexperiment kan hiermee in verband gebracht worden, doelbewust eenvoudig gehouden om niet te verzanden in allerhande complexiteit. In praktijk zijn er veel variaties te vinden en/of te bedenken, wat ze gemeen hebben is een andere manier van denken om diverse problemen aan te pakken. Merk op, het idee op zich is beslist niet nieuw, het is een kwestie van beleid om deze optie wel/niet te overwegen. Hierbij, de GGZ pleit vandaag voor derde orde veranderingen, het idee van een monetaire reset kan daar eenvoudig toe gerekend worden.

Verwarring

Bovenstaand beeld herbergt twee scenario’s, enerzijds een doemscenario dat zich vertaalt naar WOIII, anderzijds een herstelscenario waarin duurzame menselijke vooruitgang centraal komt te staan. Een monetaire reset fungeert hierin als een katalysator, als een procesversneller die ook heel wat ingeburgerde overtuigingen in twijfel trekt. Naar mijn beleving kan dit proces ook leiden tot de ontwikkeling van allerhande allergieën, dit wordt ook bevestigd door de oefening over de kernkwadranten met inbegrip van valkuilen, hevige emoties en/of verwarring. Zo gezien krijgt het begrip herstel een dubieus karakter, alsof we onszelf eerst in verwarring dienen te brengen om meer zicht te krijgen op hoe dit psychodramatische herstelproces werkt. Hoe dan ook, een paradigmashift en/of herstel mag dan misschien wel de ambitie zijn, het is wat mij betreft een loodzwaar proces zonder garantie op succes.

Perceptie

Over deze materie kan ik wellicht nog een lijvig boek schrijven, dit beschouw ik eerder als energieverlies aangezien experten daar al vakkundig over rapporteren. Als ervaringsdeskundige gaat het mij vooral om de praktijk, met name de innerlijke beleving en de impact op ons welbevinden en/of gedrag. De perceptie lijkt me hierin cruciaal, dit heb ik getracht weer te geven in het laatste beeld van waaruit een AB-perspectief gegroeid is. In het kort, door het kennis nemen van de elementen uit paradigma B ontwikkelt zich gaandeweg een beter beeld over hoe we een herstel- en/of transformatieproces kunnen begeleiden, iets dat strikt vanuit paradigma A misschien als onmogelijk wordt geacht door het gemis aan kennis/informatie. Deze reflectie eindig ik graag met een vraag, wat betekent dit alles in verhouding tot de problemen waar psychisch kwetsbare mensen mee kampen? Wat met mijn angst in het zakje?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s