Micro

Voor een micro-beschouwing maak ik graag gebruik van een sterk vereenvoudigde schets met als grondslag de positieve desintegratie theorie van psychiater Dabrowski, deze theorie geeft me een solide basis om m’n beleving aan te koppelen. Anders gezegd, waar de macro-beschouwing en het interludium in grote mate veralgemenend waren, geef ik hier een beschrijving van m’n innerlijke gemoedstoestand. Dit is ten diepste persoonlijk maar in zekere zin ook weer niet, het bevat immers elementen waar ook medecursisten indirect naar verwezen hebben. Ik heb bewust voor dit specifieke model gekozen omdat iedereen er ergens wel (h)erkenning in kan vinden.

Toxisch

Voor een goed gevoel dien ik er zorg voor te dragen om niet meer verstrikt te raken in wat Dabrowski de toxische omgeving noemt, dit is een sfeer binnen de hedendaagse realiteit die mi vooral gedomineerd wordt door ego- en/of etnocentrische motieven. Binnen deze omgeving was ik jaren werkzaam en het is pas nu dat ik terdege besef hoe meeslepend en destructief deze sfeer kan zijn. In deze zin heb ik heel wat geleerd van m’n traumatische ervaringen waaronder een voor mij haast onwaarschijnlijk ontslag. Ondanks moeilijk wil ik hier niemand met de vinger wijzen, vroeger was ik over deze materie immers totaal onwetend. En ja, misschien dat anderen destijds getracht hebben me dat duidelijk te maken zonder dat ik daar aandacht voor had. In het beeld wordt deze sfeer weerspiegeld door de rode smileys, zich uitend in een gevoel van onderdrukking met bijhorende frustraties die zich op verschillende manieren kunnen manifesteren. Voor m’n welbevinden is nu deze sfeer absoluut te vermijden, ervaring leert.

Innovatie

Enkel de gedachte aan de toxische omgeving stemt me geenszins vrolijk, dit staat in schril contrast met wat ik hier de co-creatieve omgeving wil noemen. Binnen deze sfeer is geld, macht en bezit niet langer het leidend beginsel dan wel staat duurzame menselijke vooruitgang centraal. Deze sfeer typeert zich vooral door oprechte samenwerking en geschillen relativeren/overstijgen, door samengestelde kennis, bewustwording, visieverruiming en het herstellen van scheefgetrokken situaties. Anders gezegd, m’n welbevinden wordt sterk bepaald door de omgevingsfactoren en de daarin gelegen doelstelling. Deze sfeer wordt in de visualisatie bevolkt door de gele en groene smileys die vaak indruisen tegen dat wat we globaal als ‘mainstream’ benoemen. Sociale innovatie en transformationeel leiderschap zijn dan ook eigen aan deze sfeer, dit alles staat in functie van herstel in brede zin waartoe we een positieve bijdrage kunnen leveren. De maatschappelijke functie van de GGZ acht ik binnen deze context niet onbelangrijk, integendeel.

Bevangen

Als OPS-lijder ben ik dagelijks getuige van sociaal weerzinwekkende omstandigheden, net zoals bevangen door een schijnbaar niet te verhelpen angst die m’n leven domineert. M’n herstelonderzoek heeft me dan wel geholpen om hierin meer inzicht te verwerven maar het betekent niet dat m’n angst er minder op wordt, integendeel. In zekere zin ontstaat hierdoor een averechts effect dat zich ontpopt heeft tot een pijnlijk knagende gewetenskwestie, iets dat om resolutie smeekt maar mi vaak niet begrepen wordt en/of omwille van de sociale impact misschien zelfs angstig maakt. Om kort te zijn, wanneer we terdege kennis nemen van de beschikbare alternatieven dan blijkt dat we ons binnen de toxische omgeving nog bezig houden met problemen die in theorie al opgelost zijn. Dit komt in het beeld onder de noemer ‘neutraliserende katalysators’. Of zo de vakliteratuur mi terecht stelt, het is finaal een kwestie van kennisdeling, innovatie, studie, introspectie, elaboratie, perceptie, doelstelling en/of manieren van denken.

Verstrengeling

In algemene zin, m’n intuïtie, hart en verstand zegt me dat we best dringend oog kunnen hebben voor de wijze hoe onze economie georganiseerd is. Dit wordt ook bevestigd door de vaak ontnuchterende studiewerken die ik daarover heb kunnen terugvinden. In symbiose hiermee, door relatief minieme systeemaanpassingen is het mi mogelijk om een fluweelzachte ethische upgrade te induceren. Dit diepe besef is vooralsnog een pijnlijk schrale troost, ook het risico op een volgende mondiale catastrofe blijft immers hangen als een zwarte donderwolk – als een domper op de feestvreugde die gelegen ligt binnen een ethische upgrade. Welk scenario het ook wordt, door de integratie en verstrengeling van goed en/of kwaad ben ik nu zowel uitermate hoopvol als wanhopig – wat finaal extreem vermoeiend en/of innerlijk verwoestend is. De aandachtige lezer en/of GGZ-expert merkt hier wellicht ook een bipolair klachtenbeeld op, in zekere zin niet onterecht dan wel met een doordachte kanttekening.

Nutteloos

Door de jaren heen heb ik steeds getracht m’n verantwoordelijkheid te nemen, honderden sollicitaties en andere acties mochten echter niet baten waardoor ik me nu als een mislukkeling voel – een gevoel dat steeds sterker geworden is naarmate m’n herstelonderzoek vorderde. In zekere zin lijkt het alsof ik mezelf uit het systeem heb gedacht en niet langer een plaats waardig ben in deze wereld – als een nutteloos object dat enkel maar geld kost aan de maatschappij. Via deze oprecht gewaardeerde cursus tracht ik toch nog enige zingeving te vinden, me ten diepste beseffend dat vermijdende, palliatieve- en/of depressieve reacties geen soelaas bieden, nog minder zal frustratie, wrok en/of wensdenken hierbij helpen. M’n motivatie kan hiervan afgeleid worden, sociaal/financieel isolement en zich niet begrepen voelen met bijhorend gevoel van eenzaamheid is nu eenmaal geen pretje. Eerder ten diepste pijnlijk met in het verlengde de steeds manifester ontwikkeling van suïcidaal gedachtegoed.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s