Macro

To the point, als referentiekader voor deze portfolio heb ik een psychodramatische expositie opgemaakt die een aantal inzichten weerspiegelt die me verwonderd en verbaasd hebben. Enerzijds ervoer ik deze als hoopgevend, anderzijds bepalen ze ook m’n gemoedstoestand. Middels deze macro-mindmap tracht ik echter afstand te doen van m’n innerlijke beleving door een vrij rigide en/of onpersoonlijke houding aan te nemen. Voor de goede orde, ik ben beslist geen wetenschapper en/of GGZ-expert, als OPS-lijder kan ik slechts m’n ervaringsgerichte bevindingen delen ter toetsing op waarachtigheid. Deze expositie kan/mag u alvast meenemen, ter facilitering van wat volgt.

Methode

In het kort, als pragmaticus met financiële achtergrond ben ik me diepgaander vragen gaan stellen, dit via een weg van ‘reverse engineering‘ wat voor een aantal misschien beter gekend staat als omdenken. Deze methode heeft me aanzienlijk geholpen en geleid tot een financiële relativiteitstheorie die centraal in het beeld staat. Deze innovatieve oefening heeft finaal geleid tot een perceptie- en/of attitudeverandering, een proces dat gepaard ging met nogal wat emotie, conflict, ongeloof en/of tweestrijd. Ook hier heb ik onderzoek naar verricht in een poging om er meer inzicht in te verwerven, dit bracht me tot bijvoorbeeld het ‘Elaboration Likelihood Model’. Wat zeggen experten?

Continuüm

Het Elaboration Likelihood Model (ELM) is een door Petty & Cacioppo ontwikkeld model dat de manier waarop attitudes veranderen en gevormd worden, beschrijft. Centraal hierbij staat het elaboration continuüm, dat van weinig uitgesproken tot zeer uitgesproken reikt. Afhankelijk van de mate van uitgesprokenheid kunnen verschillende processen van invloed zijn op de uiteindelijke overtuiging of attitude. Het ELM onderscheidt twee routes die tot overtuiging kunnen leiden, de centrale route en de indirecte route. Processen die via de centrale route verlopen vereisen een grote mate van aandacht, waardoor ze geneigd zijn dominant aanwezig te zijn onder condities die een grote mate van uitgesprokenheid stimuleren.

Motivatie

Centrale routeprocessen onderwerpen een overtuigend bedoelde boodschap aan een nauwgezet onderzoek om de waarde van de gebruikte argumenten te kunnen beoordelen. De indirecte route daarentegen vereist weinig bewust denken, en is daardoor vooral aanwezig in situaties die weinig uitgesproken signalen voortbrengen. Deze processen zijn vaak afhankelijk van simpele beslisregels zoals ‘experts hebben gelijk’ of de oppervlakkige kenmerken van de boodschap, zoals de hoeveelheid argumenten die genoemd worden of de autoriteit van de bron waarin ze genoemd zijn. Welke route gevolgd wordt is afhankelijk van de mate van uitgesprokenheid. Zowel motivatie en de geestelijke vermogens van de ontvanger bepalen de mate van uitgesprokenheid.

Relevantie

Twee voorbeelden van motivationele factoren die van invloed zijn op de gepercipieerde uitgesprokenheid van een boodschap betreffen de relevantie voor de persoon die de boodschap ontvangt en de autonome geneigdheid tot overdenken van de ontvanger. Factoren die gerelateerd zijn aan de geestelijke vermogens van de ontvanger betreffen de afwezigheid van afleiding en het beschikken over relevante noodzakelijke kennis om de logische argumenten op hun merites te beoordelen. In geval van gematigde uitgesprokenheid zal een combinatie van centrale en indirecte processen de wijze waarop de informatie verwerkt wordt beïnvloeden.

Leerzaam

Het Elaboration Likelihood Model heeft me veel geleerd en loopt als een rode draad doorheen deze portfolio, het geeft simpelweg aan dat wanneer er geen interesse bestaat in aangeboden informatie er ook geen beter begrip over gevormd kan worden. M’n herstelonderzoek leert dat het inderdaad zo werkt waardoor ook, naargelang individuele copingstijl, andere meningen/gevoelens geactiveerd kunnen worden. Net hierom heb ik in m’n reflecties een aantal denkexperimenten opgenomen die de proef op de som toelaten, op deze manier is deze portfolio niet louter een verslag dan wel/ook een werkdocument voor wie dat wenst. Zelfonderzoek loont, zij het met een kanttekening.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s