Raamwerk

Op basis van levenservaring hebben we binnen dit initiatief gekozen om een raamwerk op te stellen waarbinnen onze aspiraties transparanter kunnen gekaderd worden, gebaseerd op het prachtige studiewerk van velen van waaruit we kennis kunnen putten. In laatste instantie is het onze intentie om hierover een naslagwerk te willen schrijven, meer heil vinden we dan …

Wat van oorzaak en gevolg

Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Dat wat we waarnemen als de fysieke werkelijkheid zijn de zichtbare gevolgen van niet-zichtbare oorzaken. Met ons bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens in de niet-zichtbare wereld van oorzaak, creëren we de zichtbare wereld van gevolg. Ervaringsgericht nemen we de proef op de som …

Waarheidsvinding

Waarheidsvinding is een proces met als doel het achterhalen van de waarheid, zo simpel is het. Enige nuancering staat gepast wanneer we ons laten leiden door Spiral Dynamics, met acht verschillende bestaansgolven wordt waarheid vooral een subjectieve beleving met als optie onze meningen voortschrijdend te herzien, of op z’n minst te verbreden om een vollediger beeld …