Waarheidsvinding

Waarheidsvinding is een proces met als doel het achterhalen van de waarheid, zo simpel is het. Enige nuancering staat gepast wanneer we ons laten leiden door Spiral Dynamics, met acht verschillende bestaansgolven wordt waarheid vooral een subjectieve beleving met als optie onze meningen voortschrijdend te herzien, of op z’n minst te verbreden om een vollediger beeld op de werkelijkheid toe te laten. In deze bijdrage een overzicht van verschillende waarheidsconcepten, en waarheidsvinding misschien minder evident dan we oppervlakkig willen vermoeden.

Generaliserend, problemen kunnen simultaan bestaan of niet-bestaan, dit lijkt paradoxaal maar toch eenvoudig te verklaren door het ontbreken aan kennis over wat reeds gekend is maar misschien niet tot het parate kennisgebied behoort. Simpeler, voor iemand die de alternatieven kent is er geen probleem maar net dat gaat dan misschien een probleem vormen, omwille van het onbegrip vanuit de omgeving. Hoe beschouwen we waarheid in het licht daarvan? Kortom, waarheidsvinding en open dialoog krijgen hierdoor misschien een verzwarend effect dat nu net progressie in voortschrijdend inzicht gaat belemmeren, in wisselwerking met de buitenwereld voor het navigerende zelf allerminst een makkelijke opdracht, dan wel een nobel streven.

Advertentie