Aspiraties

Met dit vanuit ervaringskennis ontvouwen initiatief trachten we open dialoog te faciliteren in de hoop een steentje te kunnen bijdragen tot het veelomvattende idee van een fluweelzachte paradigmashift, wat banaal en vanzelfsprekend lijkt. Dit is in het verleden al veel vaker een misvatting gebleken, we kiezen er dan ook voor om in eerste instantie een zo breed mogelijk raamwerk te schetsen, een dialectiek van bos en bomen waarin verbindende communicatie kan gedijen. Het centrale thema is het veelomvattende 3D-4D-5D-complex, wees welkom.

Informatie

Generaliserend, als navigerend zelf is het onmogelijk om alles te bevatten, het aanbod aan informatie en de overvloed aan niches dermate overweldigend dat we slechts beperkt kunnen zijn in onze kennis daarover. Op generlei manier zijn we expert in wat dan ook, we zijn er echter wel van overtuigd dat het ons als mensheid niet ontbreekt aan verzamelde kennis. Om kort te zijn, open dialoog beschouwen we als een proces van bewustwording, van leren, denken, voelen en begrijpen, van vuile sokken tot astrofysica, grenzeloos het referentiekader.

Inzicht

Met het Elaboration Likelihood Model gekaderd binnen Spiral Dynamics hopen we meer inzicht te kunnen realiseren in wat open dialoog nu precies betekent. Dit model (rechts) binnen de verschillende perceptiesferen (links) leest voor zich, wat het geheel al snel tot een kluwen maakt waarin we met vallen en opstaan onze weg trachten te vinden. Binnen die optiek trachten we berichten steeds te kaderen binnen de bredere context zoals aangeboden, naar ieders eigenheid, naar ieders interesse en groeisnelheid, aandacht, motivatie, vermogen en tijdsgeest, naar meer verbinding en harmonie.

Ervaring

Niet onbelangrijk, theorieën hebben vaak de neiging groei- en/of herstelprocessen accuraat en transparant te beschrijven op zo’n manier dat de illusie kan ontstaan dat het ook makkelijk zou zijn om ze te doorlopen. Ervaring heeft echter geleerd dat dit veel vaker niet het geval is, de getuigenissen legio met niet zelden ambivalentie tot gevolg. We menen hiermee in alle integriteit voldoende te hebben geïnformeerd over de reden en setup van dit initiatief, en verwelkomen graag al wie zich kan vinden in het idee van een fluweelzachte paradigmashift.